سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
بپرس و خودداری مکن و شرم مدار که این دانش را نه متکبّر و نه کمرو فرا نمی گیرند . [امام باقر علیه السلام ـ در پاسخ به پرسشهای ابو اسحاق لیثی ـ]
سرای اندیشه

آنچه در حضور شماست